Toto událost již proběhla

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte s účastí na konferenci: Workshop Praha dne 28. 11. 2017.

Platba na místě: 1 500,- Kč

nebo

Platba převodem: č.ú. 2800154007/2010 FIO Banka, variabilní symbol: 2728112017 a do zprávy pro příjemce uvést: WORKSHOPjméno a příjmení a název nemocnice

Místo konání

  • FN Motol
    V úvalu 84
    150 06 Workshop Praha
  • 224 434 051
    www.fnmotol.cz

Mapa