Závazná přihláška k účasti

Vyplněním tohoto formuláře souhlasíte s účastí na konferenci: I. Setkání dětských lékařů v problematice žilních vstupů - Indikace CŽK napříč obory v různých situa dne 05. 11. 2018.

Registrační poplatek

Platba na místě: 300,- Kč 

nebo

Platba převodem: č.ú. 2800154007/2010 FIO Banka, variabilní symbol: 3506112018 a do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení a název nemocnice

Počet účastníků konference je limitován: 100 účastníků.      

Občerstvení po dobu konání konference zajištěno.

Přihláška

Místo konání

  • FN Motol - kongresový sál
    V Úvalu
    190 00 I. Setkání dětských lékařů v problematice žilních vstupů - Indikace CŽK napříč obory v různých situa
  • 224 434 051
    www.fnmotol.cz

Mapa