Medilyst s.r.o., Na Nivách 1019/25, 140 00 Praha 4 medilyst@gmail.com +420 739 019 751
Česká mutace webu

II. Slovensko - česká vedecká konferencia ,,Dlhodobé a strednedobé cievne prístupy a ich využitie v praxi,,

11.11.2022
Congress Hotel TENIS Zvolen

Dlhodobé a strednedobé cievne prístupy a ich využitie v praxi

Fees

price in CZK price in CZK (for SPPK members) price in EUR price in EUR (for SPPK members)
Registration - doctor 1250 1250 50 50
Registration - nurses 750 750 30 30